Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

wersja do wydruku:

 

drugi wymagany dokument wymagany przy zwrocie

Dokument zwrotu/reklamacji* towaru

 

 

Nabywca

(Imię i nazwisko):.......................................................... .......................................................

(Miejscowość i data)

Adres:.......................................................................

......................................................................

Email: ......................................................................

 

Telefon kontaktowy: ................................................

 

Reklamowany towar: ...............................................

  

Przyczyna zwrotu:

(właściwe zaznaczyć)

 q towar posiada wadę

q dostawa niezgodna z zamówieniem

q zwrot towaru bez podania przyczyny (przysługuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru, towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z paragonem)

q inne

 

Proszę opisać wadę: 

...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

Proszę o:

(właściwe zaznaczyć)

q wymianę towaru na wolny od wad

q wymianę towaru na inny towar

(proszę podać nazwę towaru): ...............................................................................

q zwrot gotówki na konto:

 

...............................................................................................................................

 

Uwagi:

 

...............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

 

 

.................................................

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić


Zwrot towaru:

Masz na to 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu powiadomienia sprzedającego o odstąpieniu

od umowy.(dotyczy konsumentów)

Kupujący musi złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotu. W dowolnej

formie ( pisemna ,telefoniczna, e mail).

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu jeśli:

 otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego

towaru;

 rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

 zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                                 zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję

od umowy....................................................................................... nr. ................

zawartej dnia............................... w........................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie:

...................................................)...

na konto nr.............................................................................................................

 Zwracam, w stanie

niezmienionym..........................................................................

otrzymany dnia.......................................................................................................

nazwa sklepu internetowego/ nick

sprzedającego.........................................................................................................

nick z allegro z którego dokonałem zakupu/nick (czyli Państwa nick z

allegro)..............................................................................................................

 

 

 

                                                                                           ...............................

                                                                                                 podpis konsumenta